Ansvarsfraskrivelse for online adventskalender

Ansvarsfraskrivelse for online adventskalender

Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder for alle online adventskalendere som tilbys av Balanse Helsespa. Adventskalenderen eies og drives av Balanse Vibekes Dagspa AS (heretter "eieren").

DELTAGELSE

For å benytte deg av tjenstene og produktene, som tilbys i Adventskalenderen, må du være bosatt i Norge og være minst 16 år gammel.


REGISTRERING

Deltakerne må registrere seg for å delta, slik at Balanse Helsespa kan spore deres kjøp og bookinger. Balanse Helsespa ivaretar deltargernes personvern ved å ikke utlevere personmopplysninger eller deltagelse til tredjepart.


INNHOLD

  1. I Adventskalenderen tilbys det tjenester og varer fra klinikken Balanse Helsespa og nettbutikken Balanse Beauty.
  2. Eieren garanterer ikke at varene eller tjenestene som selges i adventskalenderen er i samsvar med beskrivelsen.
  3. Eieren er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av *bruk av varene eller tjenestene.
  4. Eieren er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av *bruk av online adventskalenderen.


*Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende: Tap av data eller informasjon, fysiske skader eller psykiske skader.


TILGJENGELIGHET

Eieren tar ikke ansvar for at online adventskalenderen er tilgjengelig hele tiden. Det kan forekomme perioder med uforutsett nedetid.


OPPHAVSRETT

Balanse Helsespa eier rettighetene til innholdet som deltakerne bestiller og kjøper til betaling er registrert og tjenestene benyttet innenfor de vilkår som er satt.


ENDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER

  • Eieren forbeholder seg retten til å endre eller trekke tilbake online adventskalenderen når som helst.
  • Eieren kan endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på nettbutikkens nettside.


KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål om denne ansvarsfraskrivelsen, kan du kontakte oss på Balanse Helsespa, Grønnegata 82 9008 Tromsø.
E-post: hud@balansespa.no.