Personvernerklæring

Personvernserklæring for Balanse Helsespa

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Balanse Helsespa samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

SaBalanse Helsespa forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.


Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt med oss, kontaktårsak, samt kontaktform med Balanse Helsespa kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Balanse Helsespa. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, dyptgående informasjon om helse og lignende.


Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.


Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Balanse Helsespa

Balanse Helsespa`s to daglige ledere er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. En for massasje avdelingen og en for hudpleie og kosmetisk avdeling. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Balanse Helsespa.


Personopplysninger Balanse Helsespa mottar

Balanse Helsespa har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Balanse Helsespa sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle eller eksisterende kunder og Balanse Helsespa. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.


I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon, Egenerklæringsskjema og lignende korrespondanse mellom Balanse Helsespa og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Balanse Helsespa selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.


Hvordan Balanse Helsespa bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. Balanse Helsespa er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytics er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå brukertrender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Balanse Helsespa sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11.


Lagring av personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.


Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 3 år.
Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøpsopplysningene til brukerkontoen opphører. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.
Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 3 år.
Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Balanse Helsespa samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker-apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.


Informasjonsdeling med tredjeparter

Balanse Helsespa deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil det alltid være i samtykke med deg.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Balanse Helsespa mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge forholdet mellom deg og Balanse Helsespa pågår. Ved opphør i klientforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 3 år.

Balanse Helsespa har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.


Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Balanse Helsespa rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Balanse Helsespa kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Balanse Helsespa uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Balanse Helsespa har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Balanse Helsespa, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Balanse Helsespa sine tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Balanse Helsespa har registrert om deg.

Rett mot profilering gir rett til å nekte Balanse Helsespa å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Balanse Helsespa når Balanse Helsespa i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

Ved oppstart av klientforhold hos Balanse Helsespa vil du bli spurt om du ønsker å motta markedsføring på epost fra oss. Det står deg fritt til å svare nei og kan ellers eventuelt endres når du måtte ønske det.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.


Personvernombud

Balanse Helsespa har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.


Gjennomføring av endringer

Balanse Helsespa vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.


Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Balanse Helsespa personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +4748426000